Choose a language

accommodation

Erdgeschoss

Badezimmer mit Duschecke + Waschmaschine + Toilette, Küche: Elektroherd, Spülmaschine, Kühlschrank und separater Frierschrank, weiter auch Trockner, Ka eemaschine und Schnellkochkanne, Wohnzimmer: Kamin, ausziehbare Couch, TV mit SAT + Internet mit Wi anschluss.

1. Geschoss

1. Schlafzimmer mit Doppelbett, 2. Schlafzimmer mit Einzelbetten

Garten

1200 m2, Feuerplatz und Grillplatz, 2 Terrassen mit Aussicht auf die Gemeinde Dolánky und das Isertal. Parkplatz für 5 Fahrzeuge (eine Garage). Haustiere willkommen!

Informace o pobytu

 • Objednání a rezervace pronájmu

 • Pronájem je možné objednat telefonicky nebo e-mailem.
 • Rezervace se stává závaznou po zaplacení faktury, a to nejpozději do data splatnosti uvedeném na faktuře.
 • Ceny pronájmu

 • Cena pronájmu je stanovena dle ceníku dostupného na našich internetových stránkách. V ceně je zahrnuto celkové užívání rekreačního objektu včetně veškerého příslušenství, spotřeba el. energie, vody, poplatek za odpady, ubytovací poplatek, pojištění, internet.
 • Při potvrzení objednávky je vystavena faktura ve výši 100 %.
 • Platba za pronájem je možná pouze převodem na účet číslo: 225906356/0600.
 • Rezervace pronájmu se stává závaznou v okamžiku připsání finančních prostředků na účet.
 • Ceník je platný od 1.4.2019 do 30.9.2019
 • Duben 800 Kč / chata / noc
 • Květen 900 Kč/ chata / noc
 • Červen 1000 Kč / chata / noc
 • Červenec, Srpen:
 • - neděle - čtvrtek 1500 Kč / chata / noc
 • - čtvrtek - neděle 2000 Kč / chata / noc
 • Září 1000 Kč / chata / noc
 • Storno podmínky

 • Zrušení rezervace: 60 - 21 dnů 0 % z celkové ceny
 • Zrušení rezervace: 21 - 14 dnů 25 % z celkové ceny
 • Zrušení rezervace: 14 - 7 dnů 50 % z celkové ceny
 • Zrušení rezervace: 7 - 2 dny 75 % z celkové ceny
 • Zrušení rezervace: méně než 2 dny 90 % z celkové ceny
 • Začátek a konec pronájmu

 • Identifikační údaje z dokladu totožnosti ubytovaných zanese pronajímatel do Knihy hostů.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo neubytovat osoby, které jsou postiženy infekčními nemocemi.
 • Ubytování domácích zvířat je možné.
 • V době od 22h do 7h jsou ubytovaní povinni dodržovat noční klid.
 • Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 • Check-in je stanoven ve 14h a check-out v 10h (změna časů je možná po osobní domluvě)
 • Pravidla ubytování

 • Ubytovaný má právo užívat chatu a zahradu včetně vybavení.
 • V chatě platí přísný zákaz kouření, ve venkovních prostorech je kouření povoleno.
 • Topit v chatě je možné pouze prostřednictvím krbových kamen.
 • Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem majitele.
 • Při odchodu z pronájmu je ubytovaný povinen zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče a přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry a okna.
 • Z bezpečnostních důvodů není v celém prostoru pronájmu dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby.Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech chaty i zahrady.
 • V případě způsobení škody je nájemník povinen tuto škodu pronajímateli uhradit.
 • Pronajímatel nezodpovídá ubytovaným za škody, které nezavinil.
 • V objektu není ubytovaným dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, vyjma spotřebičů pro osobní hygienu (např. holicí strojek, fén), komunikaci a výpočetní techniku.
 • Ubytovaný je povinen používat pytle na směsný komunální odpad a pytle na tříděný odpad – sklo, papír a plasty, které se nacházejí v garáži.
 • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna pravidla ubytování.
 • V případě porušení těchto pravidel má pronajímatel právo pronájem okamžitě ukončit, a to bez nároku ubytovaného na vrácení částky za pobyt.
 • Pravidla pro pobyt zvířat

 • Majitel zvířete je povinen prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.
 • Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v chatě bez dozoru svého majitele.
 • Zvířata nesmí ležet na žádném lůžku nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech.
 • Nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání či mytí zvířat.
 • Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží ho
 • Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22h do 7h.
 • Majitel zvířete je povinen odstranit veškeré exkrementy ze zahrady.

Booking

Currently, reservations can only be made by phone on +420 739 541 541. Payment is possible only on a non-cash basis based on the invoice issued. The total amount must be paid 100% 14 working days before the start of the rental.

Contact