Vyberte si jazyk

Ubytování

Přízemí

Koupelna se sprchovým koutem + pračka + wc, kuchyně s elektrickým sporákem a myčkou, ledničkou a samostatným mrazákem, sušička, kávovar, varná konvice. Obývák s krbem a rozkládacím gaučem, TV se SAT + internet přes WIFI.

Patro

1. ložnice s manželskou postelí, v druhé samostatné postele

Zahrada

1200 m2, s ohništěm a grilem, 2 terasy s výhledem na Dolánky a údolí Jizery. Parkování až 5 vozů (jedna garáž)

Informace o pobytu

 • Objednání a rezervace pronájmu

 • Pronájem je možné objednat telefonicky nebo e-mailem.
 • Rezervace se stává závaznou po zaplacení faktury, a to nejpozději do data splatnosti uvedeném na faktuře.
 • V červenci a v srpnu je možné objednávat minimálně týdenní turnusy (sobota - sobota)
 • Ceny pronájmu

 • Cena zahrnuje: Celkové užívání rekreačního objektu max. 6 osob, včetně veškerého příslušenství, poplatek za odpady, ubytovací poplatek, pojištění, internet.
 • Cena nezahrnuje: spotřebu elektrické energie a vody, případný pobyt psa - příplatek 100 Kč / noc / pes
 • Kapacita: 1 až 6 osob - 2 ložnice
 • Letní sezóna: 1.4. - 31.10.
 • Zimní sezóna: 1.11. - 31.3.
 • Minimální délka ubytování 4 noci.
 • Při potvrzení objednávky je vystavena faktura ve výši 100 %.
 • Platba za pronájem je možná pouze převodem na účet číslo: 225906356/0600.
 • Rezervace pronájmu se stává závaznou v okamžiku připsání finančních prostředků na účet.
 • Ceník je platný od 1.1.2023
 • Duben 2000 Kč / chata / noc
 • Květen 2000 Kč / chata / noc
 • Červen 2500 Kč / chata / noc
 • Červenec, Srpen 3000 Kč / chata / noc
 • Září 2000 Kč / chata / noc
 • Říjen 2000 Kč / chata / noc
 • Listopad 2000 Kč / chata / noc
 • Prosinec:
 • - 1. - 20. 12. 2000 Kč / chata / noc
 • - 21. - 2. 1. 2021 3500 Kč / chata/ noc
 • Leden: 2000 Kč / chata / noc
 • Únor: 2000 Kč / chata / noc
 • Březen: 2000 Kč / chata / noc

 • Svátky:
 • - Velikonoce - 3500 Kč / chata / noc
 • - Vánoce - 3500 Kč / chata / noc
 • - Silvestr - 3500 Kč / chata / noc
 • V případě délky pobytu méně než 4 noci se cena zvyšuje o 50%
 • Storno podmínky

 • Zrušení rezervace: 60 - 21 dnů 0 % z celkové ceny
 • Zrušení rezervace: 21 - 14 dnů 25 % z celkové ceny
 • Zrušení rezervace: 14 - 7 dnů 50 % z celkové ceny
 • Zrušení rezervace: 7 - 2 dny 75 % z celkové ceny
 • Zrušení rezervace: méně než 2 dny 90 % z celkové ceny
 • Začátek a konec pronájmu

 • Identifikační údaje z dokladu totožnosti ubytovaných zanese pronajímatel do Knihy hostů.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo neubytovat osoby, které jsou postiženy infekčními nemocemi.
 • Ubytování domácích zvířat je možné.
 • V době od 22h do 7h jsou ubytovaní povinni dodržovat noční klid.
 • Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 • Check-in je stanoven v 15h a check-out v 10h (změna časů je možná po osobní domluvě)
 • Pravidla ubytování

 • Ubytovaný má právo užívat chatu a zahradu včetně vybavení.
 • V chatě platí přísný zákaz kouření, ve venkovních prostorech je kouření povoleno.
 • Topit v chatě je možné pouze prostřednictvím krbových kamen.
 • Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem majitele.
 • Při odchodu z pronájmu je ubytovaný povinen zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče a přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry a okna.
 • Z bezpečnostních důvodů není v celém prostoru pronájmu dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby.Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech chaty i zahrady.
 • V případě způsobení škody je nájemník povinen tuto škodu pronajímateli uhradit.
 • Pronajímatel nezodpovídá ubytovaným za škody, které nezavinil.
 • V objektu není ubytovaným dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, vyjma spotřebičů pro osobní hygienu (např. holicí strojek, fén), komunikaci a výpočetní techniku.
 • Ubytovaný je povinen používat pytle na směsný komunální odpad a pytle na tříděný odpad – sklo, papír a plasty, které se nacházejí v garáži.
 • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna pravidla ubytování.
 • V případě porušení těchto pravidel má pronajímatel právo pronájem okamžitě ukončit, a to bez nároku ubytovaného na vrácení částky za pobyt.
 • Pravidla pro pobyt zvířat

 • Majitel zvířete je povinen prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.
 • Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v chatě bez dozoru svého majitele.
 • Zvířata nesmí ležet na žádném lůžku nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech.
 • Nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání či mytí zvířat.
 • Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům.
 • Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22h do 7h.
 • Majitel zvířete je povinen odstranit veškeré exkrementy ze zahrady.

Rezervace

V současné době je možná rezervace pouze telefonicky na čísle +420 739 541 541. Platba je možná pouze bezhotovostně na základě vystavené faktury. Celková částka musí být uhrazena ve výši 100% 14 pracovních dní před započetím pronájmu.

Kontakt