Vyberte si jazyk

Ubytování

Přízemí

Koupelna se sprchovým koutem + pračka + wc, kuchyně s elektrickým sporákem a myčkou, ledničkou a samostatným mrazákem, sušička, kávovar, varná konvice. Obývák s krbem a rozkládacím gaučem, TV se SAT + internet přes WIFI.

Patro

1. ložnice s manželskou postelí, v druhé samostatné postele

Zahrada

1200 m2, s ohništěm a grilem, 2 terasy s výhledem na Dolánky a údolí Jizery. Parkování až 5 vozů (jedna garáž)

Informace o pobytu

  • Objednání a rezervace pronájmu

  • Pronájem je možné objednat telefonicky nebo e-mailem.
  • Rezervace se stává závaznou po zaplacení faktury, a to nejpozději do data splatnosti uvedeném na faktuře.
  • Ceny pronájmu

  • Cena pronájmu je stanovena dle ceníku dostupného na našich internetových stránkách. V ceně je zahrnuto celkové užívání rekreačního objektu včetně veškerého příslušenství, spotřeba el. energie, vody, poplatek za odpady, ubytovací poplatek, pojištění, internet.
  • Při potvrzení objednávky je vystavena faktura ve výši 100 %.
  • Platba za pronájem je možná pouze převodem na účet číslo: 225906356/0600.
  • Rezervace pronájmu se stává závaznou v okamžiku připsání finančních prostředků na účet.
  • Ceník je platný od 1.4.2019 do 30.9.2019
  • Duben 800 Kč / chata / noc
  • Květen 900 Kč/ chata / noc
  • Červen 1000 Kč / chata / noc
  • Červenec, Srpen:
  • - neděle - čtvrtek 1500 Kč / chata / noc
  • - čtvrtek - neděle 2000 Kč / chata / noc
  • Storno podmínky

  • Zrušení rezervace: 60 - 21 dnů 0 % z celkové ceny
  • Zrušení rezervace: 21 - 14 dnů 25 % z celkové ceny
  • Zrušení rezervace: 14 - 7 dnů 50 % z celkové ceny
  • Zrušení rezervace: 7 - 2 dny 75 % z celkové ceny
  • Zrušení rezervace: méně než 2 dny 90 % z celkové ceny
  • Začátek a konec pronájmu

  • Identifikační údaje z dokladu totožnosti ubytovaných zanese pronajímatel do Knihy hostů.
  • Pronajímatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.
  • Pronajímatel si vyhrazuje právo neubytovat osoby, které jsou postiženy infekčními nemocemi.
  • Ubytování domácích zvířat je možné.
  • V době od 22h do 7h jsou ubytovaní povinni dodržovat noční klid.
  • Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
  • Check-in je stanoven v 15h a check-out v 10h (změna časů je možná po osobní domluvě)
  • Pravidla ubytování

  • Ubytovaný má právo užívat chatu a zahradu včetně vybavení.
  • V chatě platí přísný zákaz kouření, ve venkovních prostorech je kouření povoleno.
  • Topit v chatě je možné pouze prostřednictvím krbových kamen.
  • Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem majitele.
  • Při odchodu z pronájmu je ubytovaný povinen zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče a přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry a okna.
  • Z bezpečnostních důvodů není v celém prostoru pronájmu dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby.Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech chaty i zahrady.
  • V případě způsobení škody je nájemník povinen tuto škodu pronajímateli uhradit.
  • Pronajímatel nezodpovídá ubytovaným za škody, které nezavinil.
  • V objektu není ubytovaným dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, vyjma spotřebičů pro osobní hygienu (např. holicí strojek, fén), komunikaci a výpočetní techniku.
  • Ubytovaný je povinen používat pytle na směsný komunální odpad a pytle na tříděný odpad – sklo, papír a plasty, které se nacházejí v garáži.
  • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna pravidla ubytování.
  • V případě porušení těchto pravidel má pronajímatel právo pronájem okamžitě ukončit, a to bez nároku ubytovaného na vrácení částky za pobyt.
  • Pravidla pro pobyt zvířat

  • Majitel zvířete je povinen prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.
  • Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v chatě bez dozoru svého majitele.
  • Zvířata nesmí ležet na žádném lůžku nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech.
  • Nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání či mytí zvířat.
  • Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží ho
  • Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22h do 7h.
  • Majitel zvířete je povinen odstranit veškeré exkrementy ze zahrady.

Rezervace

V současné době je možná rezervace pouze telefonicky na čísle +420 739 541 541. Platba je možná pouze bezhotovostně na základě vystavené faktury. Celková částka musí být uhrazena ve výši 100% 14 pracovních dní před započetím pronájmu.

Kontakt